تقویم آزمون گچ سفید سال تحصیلی 97-1396

طرح هدایت تحصیلی، استعدادیابی آیریسک، المپیاد مقدماتی و آزمون ورودی تیزهوشان

تقویم برگزاری آزمون گچ سفید در سال تحصیلی 97-1396

ردیفمفاد آزمونمخاطبینتاریخ برگزاری
1کتاب‌های درسیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهم10 و 11 آبان 1396
2کتاب‌های درسیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهم8 و 9 آذر 1396
3کتاب‌های درسیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهم4 و 5 بهمن 1396
4کتاب‌های درسیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهم9 و 10 اسفند 1396
5کتاب‌های درسیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهم5 و 6 اردیبهشت 1397

هزینه آزمون‌های سال 97-1396

هزینه‌ی المپیادهای آزمایشی (تمام رشته‌ها) و آزمون‌های گچ‌سفید (هفتم تا نهم) برای هر دانش‌آموز در هر آزمون
عنوان آزمونثبت نام گروهی (حضوری)آزمون آنلاینآزمون حضوری (انفرادی)
گچ سفید11000 تومان11000 تومان15000 تومان
المپیاد آزمایشی25000 تومان25000 تومان35000 تومان